Brorson, Hans Adolph Bort I kiødelige tanker

Nr. 242.

Mel. Ach hvad skal jeg Synder.

Bort I kiødelige tanker,
Hvad har I at snoge her,
Satan! kom mig ikke nær,
Bort fra hiertets dørres planker,
JEsu lys og liv og sind
Drager i mit hierte ind.

2. Plat omsonst er eders møye,
Snart at gaae er eder best,
Jeg har saadan yndig giest,
Som mig evig vil fornøye,
JEsus, o den fryd er stor,
JEsus i mit hierte boer.

3. Hand har døren lukt og bunden,
Holder med mig aftens-mad,
Sielen sidder himmel-glad
Med det skiulte man i munden,

* * * * * 311

JEsu, det er sødt og kiert,
Du est baade mad og vert.

4. O det skulde lade ilde,
Nogen lukte op min dør,
(Uden JEsus selv det giør,)
Være sig for hvem det vilde,
Ja, jeg var jo helved-blind,
Lukte jeg hans fiende ind.

5. Hiertet reent og ubeblandet,
JEsu, det skal være dit,
Der kand jeg dig favne frit,
Jeg har ikke tiid til andet,
Hiertet har jeg vel betænkt
Til min JEsu bolig skenkt.

6. Bliv og boe og hersk derinde,
At der ingen lyster tør
Komme inden vores dør,
Set en vold om mine sinde,
Saa at du og jeg, et par,
Huus og bord til fælles har.

* * *