Brorson, Hans Adolph Nærmer kun eder, spot, jammer og nød

Nr. 203.

Nærmer kun eder, spot, jammer og nød,
Kommer tillige
Mod os at krige,
Her er GUds tempel og himlenes rige,
Mægtig at tage mod blodige stød.
Nærmer kun eder, spot, jammer og nød.

2. Elskende siele er alting en lyst,
Giftigste bue,
Hedeste lue
Kand dem fra striden ey skrekke og true,
Himlen de bære i hierte og bryst.
Elskende siele er alting en lyst.

3. Haabet hun triner i sikkerste spor,
Midt i sin møye
Har hun et øye
Altid paa kronen, som staaer i det høye,

* * * * 204

Skal hun da lide, da veed hun hvorfor.
Haabet hun triner i sikkerste spor.

4. Ach det kand giøre os sielen saa sund,
Trusel og vrede
Er kun en hede,
Hvori vi verden af sindet udsvede,
At det kand læges i inderste grund.
Ach det kand giøre os sielen saa sund.

5. Det maa du grundig forlade dig paa,
Naar du skal finde
Taarerne rinde,
Striid og anfegtninger ude og inde,
Det er just veyen til himlen at gaae.
Det maa du grundig forlade dig paa.

6. Troe kun din JEsum, saa bliver du stærk,
Bitterste sager,
Skændsel og plager
Endelig liflig som sukkeret smager,
Det er vor HErres hans herligste verk.
Troe kun din JEsum, saa bliver du stærk.

7. Bange gemytter er alting til last,
Vil GUd dem føre,
Det kand de høre,
Riset dem aldrig en finger maa røre,
Verdens fornøyelse holder dem fast.
Bange gemytter er alting til last.

8. Alt for utidig betænkning er slem,
GUds raad at kiende,

* * * 205

Derhen sig vende,
Skiønt man umuelig seer anfang og ende,
Det maa, naar andre forvirres, gaae frem.
Alt for utidig betænkning er slem.

9. Priser den store alviseste GUd,
Naar hand fordrager,
At man os plager,
Da vil hand drive de vigtigste sager,
Alting skal falde saa ønskelig ud!
Priser den store alviseste GUd.