Brorson, Hans Adolph Nu da til lykke

Nr. 219.

Mel. Paa GUd allene etc.

Nu da til lykke,
Mandhaftig christen-siel!
Lad dig ey trykke,
Her er Immanuel!
Gak fri i sinde,
Din JEsus med dig gaaer,
Fat mod at vinde,
Det alt paa troen staaer,
Lad satan finde,
Hvad Christi kraft formaaer.

2. Hvad hand har vundet
I Adams svare fald,
Det er forsvundet
Ved JEsu naades kald,
Det maa hand vide:
De folk, det støv og jord,
Som her i tide
Omvender sig og troer,

* * * * 245

Slaaer ham til side,
Var hand end nok saa stor.

3. Vel er hand listig,
At føre ud sit verk,
Forvoven, dristig,
Forfærdelig og sterk,
Hvo ey vil fegte
Og gaae ham stærk imod,
Sig selv fornegte,
Og staae, som træ ved roed,
Den maa forsmægte
Og daane for hans fod.

4. Men de, som hede
Og ere christne, de,
Som allerede
GUd her i troen see,
Den flok har andet
I deres hu og agt,
End saa forbandet
At svige naadens pagt,
Den gaaer bemandet
Mod alle sortes magt.

5. Est du vansmægtig,
At hiertet i dig slaaer?
See! hand er mægtig,
Som for i spidsen gaaer,
Følg ham kun efter,
Saa har det ingen nød,
Naar sielen hefter
Sig fast ved JEsu død,

* * * 246

Saa faaer hun kræfter
Mod alle satans stød.

6. Op! op! og spender
GUds sandheds belte fast
Om eders lender
Mod fiendens haarde kast,
Sank dine sandser
I JEsu blodig sveed,
Tag til dit pandser
GUds søns retfærdighed,
Og satans skandser
Skal revne for dig ned.

7. Din storme-hue
Skal være skriftens trøst,
Dit sverd og bue
Er bønnens stærke røst,
I det du beder,
Og ikke bliver træt,
Hvad JEsus heder,
For alting uforgiet,
Og om du sveder,
Da er det krigens ret.

8. Op, kun at tage
GUds fulde harnisk paa,
Gaa kun du svage,
GUds Søn vil med os gaae;
Lær kun at føre
Det stærke troens skiold,
Det er at giøre
Sin JEsum til sin vold,

* 247

Hvem vil dig røre?
Du est i god behold.

9. GUd, lad os prøve
Og giøre alvor af,
Den striid at øve
Frimodig til vor grav,
Den lunkne vane
Kand ikke taale stød,
GUds kæmpers bane
For os med blodet flød,
Op, blodig fane!
Og viis os JEsu død.

10. Her skal du være
I daglig kamp og striid,
Der skal du bære
Din krands til evig tiid,
Den sag er vigtig,
Og skal det have klem,
Faaer man forsigtig
Og mandig at gaae frem,
Saa gaaer man rigtig
Til GUd i himlen hiem.

11. Nu da til lykke,
Mandhaftig christen-siel!
Lad dig ey trykke,
Her er Immanuel,
Gak fri i sinde,
Din JEsus med dig gaaer,
Fat mod at vinde,
Det alt paa troen staaer,

* * * 248

Lad satan finde,
Hvad Christi kraft formaaer.