Brorson, Hans Adolph O hvor rigtig o hvor vigtig

Nr. 232.

O hvor rigtig,
O hvor vigtig
Er de christnes levnet,
Naar al verdens glæde endes,
Alting op og ned ad vendes,
Da vort levnet herlig kiendes.

2. O hvor rigtig,
O hvor vigtig
Er de christnes dage,
Lad kun tiden slet bortrinde,
Da vi evigheden finde,
Som umuelig kand forsvinde.

3. O hvor rigtig,
O hvor vigtig
Er de christnes glæde,
Verdens er kun kort og liden,
Vores giver fred i striden,
Hører ikke op med tiden.

4. O hvor rigtig,
O hvor vigtig
Er de christnes skiønhed,

* * * 282

Verdens pragt og blomsters lykke
Kuld og hede snart kand trykke,
Evig varer sielens smykke.

5. O hvor rigtig,
O hvor vigtig
Er de christnes styrke,
Slagte-faar, og dog som løver,
Gnist, som ingen strømme døver,
Rov, som døden selv berøver.

6. O hvor rigtig,
O hvor vigtig
Er de christnes lykke,
Verdens velstand fra os drager,
Ofte før hun ret opdager,
GUd os ingen ting betager.

7. O hvor rigtig,
O hvor vigtig
Er de christnes ære,
De man her med fødder træder,
Faae i himlen herre-sæder,
Kysse GUd i hvide klæder.

8. O hvor rigtig,
O hvor vigtig
Er de christnes viisdom,
Naar de vise gaae i blinde,
Vide disse vey at finde
Til et evigt slot at vinde.

9. O hvor rigtig,
O hvor vigtig

* 283

Er de christnes digten,
Hvo som JEsum ret har funden,
Staaer med ham i kraft forbunden,
Hand har meer end alting vunden.

10. O hvor rigtig,
O hvor vigtig
Er de christnes riigdom,
Naar os brand og bølge true,
Ja al verden staaer i lue,
Da skal man vor riigdom skue.

11. O hvor rigtig,
O hvor vigtig
Er de christnes rige,
Her kun skumpelskud at være,
Der med Christo kronen bære,
Det kand al vor brek fortære.

12. O hvor rigtig,
O hvor vigtig
Er de christnes brammen,
Her saa bange, der saa blide,
Her saa sorte, der saa hvide,
Der, ja der ved Christi side.

13. O hvor rigtig,
O hvor vigtig
Er de christnes sager,
Hvad man stort i verden kalder,
Alting visner, døer og falder,
Gudsfrygt har en evig alder.

* * *