Brorson, Hans Adolph JEsu! hvor er livets kilde?

Nr. 212.

JEsu! hvor er livets kilde?
Hvor er vey?
Ser du ey,
Satan vil min siel forvilde?
Seer du ikke: hand vil myrde?
Siele-hyrde!

2. Du est lys, jeg gaaer i mørke,
Du est reen,
Jeg gemeen,
Du est kraft, jeg uden styrke,
Hvorfor skulde satan vinde?
Lad dig finde.

3. Vil min læge ey forbinde?
Hvorfor lod
Hand sit blod
Da saa overflødig rinde?

* * * * * 228

Skal jeg i min korses plage
Plat forsage?

4. Naade maa dog naade blive,
Skulde da
Den ey fra
Mig mit hiertes angest drive?
Nu du skal min vee og klemme
Ey forglemme.

5. Ja saa vist, som ilden brænder,
Veed jeg, at
Du min skat,
Den, som dig for frelser kiender,
Vil i allerstørste fare
Vel bevare.

6. Men, hvor længe skal jeg tie?
Før jeg seer,
Hielpen skeer,
Ach hvor længe skal jeg bie,
Er der ingen, som mig ynker,
Før jeg synker?

Svar:

7. Hielpen jeg dig gierne giver,
Hav mig kier,
Taalig vær,
Til du rodfæst i mig bliver,
Da jeg dig forløsning skenker,
Før du tænker.

* * *