Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Op og smyk dig, siel! med glæde

3. Sølv og guld for dyre vare
Pleyer man vel ey at spare,
Men du vil for al din gave
Ey den mindste penge have.