Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Op og smyk dig, siel! med glæde

At i saft af viintræ-grene
Gud os kand sit blod forlene,
Nok! vi tingen faaer og smager,
Maaden HErrens Aand randsager.