Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den elskte Jerusalems længsel mig nøder at ile

Mel. Eya! mit Hierte ret etc.