Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den elskte Jerusalems længsel mig nøder at ile

3. Da jeg udi øyeblik skal iblant englernes skare
Med gloende heste og vogne til himlen opfare; (n)
Thi JEsus mig kiender, (o)
Mit aag hand fraspender, (p)
De engle, som mig og skal bære paa hænder, (q) hand sender. (r)