Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den elskte Jerusalems længsel mig nøder at ile

4. Den store Guds bolig, det prægtigste slot i det høye, (s)
Mig portene (t) aabner, hvorefter jeg længe med møye (u)
Har løbet og higet,