Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den elskte Jerusalems længsel mig nøder at ile

6. Her finder jeg for mig min salige hustrue (venner) og andre (c)
Gudfrygtige siele, hvis glæde kand ingen forandre. (d)
De Martyrers klare
Guld-kronede skare (e)
Gud priser, og alle foruden al fare kand svare. (f)