Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den elskte Jerusalems længsel mig nøder at ile

8. Mit hoved en krone (l) af funklende røde rubiner
Bepryder, i silke (m) og stikkede (n) klæder jeg triner
Med palmer i hænder, (o)
Og hvor jeg mig vender,
Mig himlenes salige siele omspender (p) og kiender. (q)