Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den elskte Jerusalems længsel mig nøder at ile

9. Her seer man de helgenes legemer smukke og mange,
Som mange gang tusinde, tusinde sole at prange, (r)
Som skyggen bortviger,
Naar solen fremkiger,
Saa seer man, de jordiske gyldene riger bortviger.