Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den elskte Jerusalems længsel mig nøder at ile

11. For alting at skue Guds blideste ansigt, husvaler, (x)
Hvis lifligste skiønhed sig ziirlig i sielene maler,
Som solen kand nøye
Foruden al møye
Sit deylige billed' det tindrende øye tilføye. (y)