Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den elskte Jerusalems længsel mig nøder at ile

12. Som moderen (z) barnet, mig JEsus med favnetag møder,
Ach yndigste sødhed! min JEsus mig alting forsøder, (a)
Hvor glæden den flyder, (b)
Som havet udbryder,
Hvor JEsus mig kroner, (c) mig kysser, (d) mig pryder (e) og fryder. (f)