Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den elskte Jerusalems længsel mig nøder at ile

13. Bort derfor al vellyst, (g) bort verdens opsvolmende ære, (h)
Bort mammon, som menniskens kræfter saa ilde fortære, (i)
Min riigdom (k) og glæde, (l)