Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den elskte Jerusalems længsel mig nøder at ile

14. I gierning (o) jeg finder Apostelen sandhed at tale:
Jeg slutter, (p) at dette livs korte piinagtigheds qvale
Ey noget kand veye (q)
Mod himlen at eye,
Om verden end holder os for det, de pleye udfeye. (r)