Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den elskte Jerusalems længsel mig nøder at ile

15. Syng Amen, (s) mit hierte! syng Amen, mit inderste hierte!
I himlenes salighed endes din vaade og smerte, (t)
Gud lad os tilsammen
I glæde og gammen,
Som Christi bruud prunke med himmelske brammen, (u) syng Amen.