Hans Frederik Emil Thorvald Marquard, 1873-1950 Uddrag fra Breve til og fra Mogens Gyldenstjerne og Anne Sparre (1. bind)

s. IIs. IIISelskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie har den 10. Maj 1922 besluttet at udgive Breve til og fra Mogens Gyldenstjerne og Anne Sparre ved Arkivar E. Marquard under Tilsyn af Professor Dr. phil. Johs. Brøndum-Nielsen og Rigsarkivar L. Laursen; i sidstnævntes Sted indtraadte senere Arkivar Dr. phil. William Christensen.