første Afsnit.

første Afsnit.

Almindelige Bestemmelser.