Andet Afsnit.

Andet Afsnit.

Om Midlerne til Opnåelse af Straffesagers Formål.....§§ 110-210.

Kapitel I.

Om Adgang til synlige Bevismidler.................................................. §§ 112—128.

Om Ransagning efter synlige Bevismidler...................... §§ 112-119.

n. Andre Midler til at faae synlige Bevismidler i Hænde........... §§ 120—124.

Om Beslaglæggelse af Ting, der kunne tjene til Bevis, m. V.....§§ 125-128.

Kapitel II.

Om Vidner..................................................................... §§ 129-147.

Kapitel III.

Om Besigtigelser, Syn og Skjøn................................................... §§ 148—165.

Kapitel IV.

Om den Sigtedes Indkaldelse for Retten, Anholdelse og Fængsling samt om Beslaglæggelse af

dens Formue, som unddrager sig Forfølgning m. V............................. §§ 166 200.

Om den Sigtedes Indkaldelse for Retten..................... §§ 166—168,

II.

Om Anholdelse........................................ §§ 169-181.

III. Om fængsling......................................... §§ 182-196.

Om Beslaglæggelse på dens Formue, som unddrager sig Forfølgning,

samt om Sagens Pådømmelse i den Sigtedes Fraværelse. §§ 197—200.

Kapitel V.

Om Afhørelse af den Sigtede og af en privat Anklager.................................. §§ 201 -206.

Kapitel VI.

Om Beslaglæggelse på den Mistænktes Gods for Omkostninger og Erstatning samt om Forbud.. §§ 207 — 210.