Niende Afsnit.

Niende Afsnit.

Om Omkostninger i Straffesager samt om Rettergangsbøder.

Kapitel I,

Om Omkostninger i Straffesager............................................ 180—181.

Kapitel II.

Om Rettergangsbøder.................................................... 181—182.