Andet Afsnit.

Andet Afsnit.

Om Midlerne til Opnåelse af Stræffesagers Formål.

§ 110.

Forsåvidt de i dette Afsnit omhandlede Midler til Opnåelse af Stræffesagers Formål gå ud på at pålægge Borgerne en Pligt til at handle eller til at tåle Indstrænkning i Rettigheder, kunne de kun bringes til Anvendelse, naar der efter de foreliggende Omstændigheder er Grund til at formøde, at en Forbrydelse er begået. iøvrigt blive de særlige Betingelser, som angives ved de enkelte Midler, at påagte.

§ 111.

De i dette Afsnit givne Regler finde Anvendelse på ethvert Trin af Stræffesagen, forsåvidt ikke enten Forholdets Natur eller særlige Bestemmelser udelukke det.

Forsåvidt der udenfor stræfferetsplejen er Hjemmel for Anvendelsen af lignende Forholdsregler, såsom Ransagning eller Anholdelse,

for andre offentlige Formåls Skyld, berøres de derom gjaldende Regler ikke af denne Lov.