Udkast til Lov om Strafferetsplejen

Udkast til Lov om Strafferetsplejen

Marts 1875.

Kjøbenhavn.

Trykt hos I. H. Schultz. 1875.