Oversigt over Lovforslagets Ordning.

Oversigt over Lovforslagets Ordning.