Femte Afsnit.

Femte Afsnit.

Om Anklage for og Sagens Behandling ved Underretten.. , §§ 359- 370.

Kapitel I.

Om Sager, som påtales af Statsankløgeren.......................................... §§ 360-362.

Kapitel II.

Om Sager, som påtales af Politiet................................................. §§ 363-370.