Første Afsnit

Første Afsnit

Almindelige Bestemmelser..................... §§ 1-109.

Kapitel I.

Om Louens Virkekreds.............................................................. z§ 1—5.

Kapitel II,

Om Retternes Virkekreds............................................................ §§ 6-14.

Kapitel III,

Om de Tilfælde, hvor Rettens Personer som inhabile skulle eller kunne udelukkes fra eller fritages

for at handle i Sagen..................................................... §§ 15—22,

Kapitel IV.

Om de offentlige Anklagere.......................................................... §§ 23-30.

Kapitel V.

Om Påtalen.................................................................... §§ 31-42.

Kapitel VI.

Om den Sigtedes Forsvar........................................................... §§ 43—59.

Kapitel VII.

Om Barnething, Straffesagers Forening og stedlige Grænser for Embedshandlinger i Straffe-

retsplejen........................ ......................................... §§ 60-78.

Enkelte Banething......................................... §§ 60—69.

Forening af Straffesager..................................... §§ 70—75.

III. Stedlige Grænser for Embedshandlinger i Strafferetsplejen........ §§ 76—78.

Kapitel VIII.

Om Retsmøder og Retsbøger....................................................... §§ 79—92.

Kapitel IX.

Om Forkyndelser og andre fra Retten udgående Meddelelser.............................. §§ 93—104.

Kapitel X.

Om Rettens dømme, Kjendelser og andre Beslutninger.................................. §§ 105—109.