Niende Afsnit.

Niende Afsnit.

Om Omkostninger i Straffesager samt om Rettergangsbøder.