Ottende Afsnit.

Ottende Afsnit.

Om Fuldbyrdelsen af dømme i Straffesager....... §§463- 473.