Første Afsnit

Første Afsnit

Almindelige Bestemmelser.

Kapitel I.

Om Lovens Virkekreds.............................................................. 5—10.

Kapitel II

Om Retternes Virkekreds............................................................ 10—20.

Kapitel III.

Om de Tilfælde, hvor Rettens Personer som inhabile skulle eller kunne udelukkes fra eller fritages

for at handle i Sagen ..................................................... 20—22.

Kapitel IV.

Om de offentlige Anklagere................................... ...................... 22—27.

Kapitel V.

Om Påtalen....................................................... ............ 27 — 37.

Kapitel VI.

Om den Sigtedes Forsvar.......................................................... 37 —44.

Kapitel VII.

Om Barnething, Straffesagers Forening og stedlige Granser for Embedshandlinger i Strafferetsplejn................................................................ 44 — 52.

I.Enkelte Varnething......................................... 45—49.

II. Forening af Straffesager..................................... 49 — 52.

III. Stedlige Græmser for Embedshandlinger i Strafferetsplejen........ 52.

Kapitel VIII.

Om Retsmøder og Retsbøger....................................................... 52—56.

Kapitel IX.

Om Forkyndelser og andre fra Retten udgående Meddelelser.............................. 56—57.

Kapitel X.

Om Rettens Domme, Kjendelser og andre Beslutninger.................................. 57 — 60.