Udkast til Lov om Strafferetsplejen.

Udkast til Lov om Strafferetsplejen.

(Udarbejdet af den ved allerhøjeste Reskript af 28de Februar 1868 nedsatte Proceskommission).

Marts 1875.

Kjøbenhavn.

Trykt hos I. H. Schultz. 1875.