Ottende Afsnit.

Ottende Afsnit.

Om Fuldbyrdelsen af Domme i Straffesager....... 177-179.