Første Afsnit.

Første Afsnit.

Almindelige Bestemmelser.