Tredie Afsnit.

Tredie Afsnit.

Dm Undersøgelsen, førend Anklage er rejst, i Sager, som forfølges af statsanklageren eller Politiet.