Syvende Afsnit.

Syvende Afsnit.

Om Behandlingen af Sager, der ikke forfølges af Statsanklageren eller Politiet.

Side

Indledende Bemærkninger............................................... 170.

Kapitel I.

Om Sager, der påtales i Henhold til § 38 eller § 40................... 170—174.

Kapitel II.

Om Sager,der påtales af Private i henhold til § 39.................... 174—175.

Kapitel III.

Om Påtale af borgerlige Retskrav i Forbindelse med Straffesagen......... 175—177.