Motiver

Motiver

til det

af den ved allerh. Reskr. af 28. Febr. 1868 nedsatte Proceskommission

udarbejdede