Niende Afsnit.

Niende Afsnit.

Om Omkostninger i Straffesager samt om Rettergangsbøder.. §§ 474 433.

Kapitel I.

Om Omkostninger i Straffesager..................................................... §§ 474-484.

Kapitel II.

Om Rettergangsbøder.............................................................. §§ 485—488.