Syvende Afsnit.

Syvende Afsnit.

Om Behandlingen af Sager, der ikke forfølges af Statsanklageren eller Politiet.................... §§ 440 ~ 462.

Kapitel I.

Om Sager, der påtales i Henhold til § 38 eller § 40................................. §§ 440-445.

Kapitel II.

Om Sager, der påtales af Private i Henhold til § 39........................ §§ 446—455.

Kapitel III.

Om Påtale af borgerlige Retskrav i Forbindelse med Straffesagen........................ §3 456-462.