Sjette Afsnit.

Sjette Afsnit.

Om Retsmidlerue.

Indledende Bemærkninger............................................... 146—148.

Kapitel I.

Om Våanke af Domme, affagte af Landsretten i sørfte Iustants................148—157.

Kapitel II.

Om Våanke af Domme,afsagte af Underretten.................................. 157—160.

Kapitel III.

Om Besværing til højere Ret.............................................. 160—163. I. Om Besværing mod Undersøgelsesdommerens Kjendelser og Beslutninger.... 161.

II

Om Besværing mod den dømmende Rets Kjendelser og Beflutninger.. 161—163.

Kapitel IV.

Om Gjenoptagelse af en Straffesag .............................. 163—170.