Femte Afsnit.

Femte Afsnit.

Om Anklage for og Sagens Behandling ved Underretten.

Indledende Bemærkninger............................................. 143.

Kapitel I.

Om Sager, som påtales af Statsanklageren............................. 144.

Kapitel II.

Om Sager, som påtales af Politiet.................................... 144—145.