Sjette Afsnit.

Sjette Afsnit.

Om Retsmidlerne...................... §§ 371-439.

Kapitel I.

Om Påanke af dømme, afsagte af Landsretten i første Instants..........................§§ 371-396.

Kapitel II.

Om Påanke af dømme, afsagte af Underretten........................................ §§ 397-406.

Kapitel III.

Om Besværing til højere Ret.................................................. §§ 407—419.

Om Besværing mod Undersøgelsesdommerens Kjendelser og Beslutninger §§ 408—415.

n. Om Besværing mod den dømmende Rets Kjendelser og Beslutninger §§ 416—419.

Kapitel IV.

Om Gjenoptagelse af en Straffesag..................................................§§ 420-439.