Fjerde Afsnit

Fjerde Afsnit

Om Anklage for og Sagens Behandling ved Landsretten.

Kapitel I.

Om Anklage samt om Henvisning til og Forberedelse af Hovedforhandlingen .,.............. 103—114.

Side.

Kapitel II.

Om Forandringer i Anklagen eller i de om henvisning og hovedforhandlingens Forberedelse trusue Bestemmelser...................................... 114—116.

Kapitel III.

Almindelige Bestemmelser om Hovedforhandlingen for Landsretten............... 116—124.

Kapitel IV.

Sarlige Bestemmelser om hovedsorhandligen for navninger....................... 124—143.

Kapitel V.

Sarlige Beftemmlser om hovedhandlingen for navninger.......................... 124—143.