Andet Afsnit

Andet Afsnit

Om Midlerne til Opnelse af Stræffesagers Formål.

Side.

Indledende Bemærkninger............................................................ 69—61.

Kapitel I.

Om Adgang til synlige Bevismidler................................................... 62—67.

I.Om Ransagning efter synlige Bevismidler....................... 62 — 65.

II. Andre Midler til at fåe synlige Bevismidler i Hænde............ 65—66.

III.

Om Beslaglæggelse af Ting, der kunne tjene til Bevis, m. B...... 66 — 67.

Kapitel II.

Om Vidner....................................................................... 67—73.

Kapitel III.

Om Besigtigelser, Syn og skjøn..................................................... 73—75.

Kapitel IV.

Om den Sigtedes Indkaldelse for Retten, Anholdelse og Fængsling samt om Beslaglæggelse af

dens Formue, som unddrager sig Forfølguing, m. B............................. 75 — 86.

Kapitel V.

Om Afhørelse af den Sigtede og af en privat Anklager................................... 86—87.

Kapitel VI.

Om Beslaglæggelse paa den Mistænktes Gods for Omkostninger og Erstatning samt om Forbud... 88.