Carl Johan Anker, 1835-1903 Uddrag fra Christian Frederik og Carsten Anker's Brevveksling 1814 - samt Uddrag af deres Breve fra 1801-13 og fra 1815-17

Nu, da så meget kommer frem om hint merkelige års tildragelser, måtte vel ogsaa dette fortjene at se lyset, for at et endeligt, klart overblik kan vindes om alle forudsætninger for forliget i Moss og unionen.