Anker, Carsten Tank BREV TIL: Christian Frederik FRA: Anker, Carsten Tank (1808-04-21)

23.

Kjebenhavnd. 21. April 1808.

Kast mig for Prinsessens Fødder, som værdiges at tænke paa mine Følelser som Nordmand ved den vigtige og kjære Tidning om vor første Fremgang. Den norske Soldat — velanført — er kjæk og stadig.

Denne Begyndelse vil have en herlig Virkning: Tillid til Anførerne, Tillid til egne Kræfter, maaske det modsatte hos Fienden. Alt dette kan udhale den truende Ulykke til vor Redning. Grud se til os med Naade i denne saare farlige Tidspunkt.