Anker, Carsten Tank BREV TIL: Hardenberg-Reventlow, Christian Heinrich August FRA: Anker, Carsten Tank (1814-09-13)

43.

Fremdeles under s. D., 13. Septbr., skriver C. A. til Grev Hardenberg-Reventlow, der da opholdt sig hos Faderen i Berlin. Han beder ham interessere sig for, at Vaabenstilstanden mellem Norge og Sverige absolut bliver forlænget til Wienerkongressens Afslutning.

s. 519„I1 faut que les Puissances alliées approuvent cette prolongation," tilføier han, „et qu'elles la dictent à Ponte-Corvo. Croyezvous qu'II aura l'eftronterie de se montrer a Vienne sans être convoqué? En voudraton? J'espère pour sûr que vous y alliez [irez], mon estimable ami? J'attends avec la plus grande impatience de vos nouvelles et par conséquent votre opinion, fondée sur celle du Prince Hardenherg, si je dois m'y rendre. Je sens que ma présence pourra être utile pour la Diète, mais je me règlerai sur ce que vous me consulterez."

[Det er nødvendigt, at de allierede Magter bifalder denne Eorlængelse, og at de paatvinger Ponte-Corvo den. Tror De, at han vil være dristig nok til at vise sig i Wien uden at være indkaldt dertil? Vil man have ham der? Jeg har det sikre Haab, at De, min ærede Ven, tager dertil? Jeg venter med største Utaalmodighed paa Efterretning fra Dem og tillige Deres Mening — grundet paa Fyrst Hardenbergs — om jeg bør begive mig derhen. Jeg synes, at min Nærværelse der kunde være Stortinget til Nytte; men jeg vil rette mig efter Deres Raad.]