Christian Frederik BREV TIL: Anker, Carsten Tank FRA: Christian Frederik (1817-09-04)

12.

Under 4. Septbr. 1817 sender Prinsen C. A. et Brev, ogsaa med Gielstrup, hvori han omtaler sin huslige Lykke paa sit skjønne Landsted i Sjælland [Sorgenfri]. „Det er ikke mere den udbredte Virkekreds," skriver han, „der fordrede Sjælsanstrengelser og vaagne Nætter, men det er et lykkeligere Privatliv, som jeg nn kan føre".

Dernæst udtaler han sin Glæde over, at C. A. nn kan nyde sin Svigerdatters og Sønnesøns 1 Selskab, fortæller, at Lanrvigs Grevskab nu er solgt til et Interessentskab af Laurvigs Kjøbmænd for 150 000 Sølvspecies mere end Fideikommiskapitalen. Endelig meddeler Prinsen, at han snart venter sin Søster Prinsesse Juliane tilbage fra Cassel, hvor hnn besøgte sin Søster Landgrevinde Charlotte af Hessen, „der venter sin Forløsning". [3 Dage efter blev hun Moder til Prinsesse Louise, fra 1863—98 Dronning af Danmark.

„Det glæder mig," skriver Prinsen, „at vide Dem ved god Helbred. Maatte jeg blot have den hjertelige Fornøielse at se og tale med Dem engang.

Maa jeg bede Dem at hilse Deres Svigerdatter og ønske hende al Held og Grlæde. Ligeledes vil De minde mig hos Deres Frue og Broder og stedse anse mig for Deres nforanderlige Ven

Christian Frederik."