von Engeström, Lars BREV TIL: von Rehausen, Gotthard Mauritz FRA: von Engeström, Lars (1815-02-27)

[9.]

Som Bilag til foranstaaende Skrivelse ligger en Afskrift af en Apostille til en Note, som Udenrigsministeren, Grev Larsv. Engestrøm, under 27. Febr. 1815 har tilstillet Envoyéen i London, Baron Rehausen. I denne Apostille siges, at det er: „Konungens nådige vilja, att herr Baron gifver Carsten Anker full försäkran om Hs. Majestäts nåd och om säkerhet för person och egendom, så snart han efter aflagd ed återvänder till sitt fädernesland.“

Tillige meddeles i Apostillen, at Betalingen for den til Norge afsendte Rug samt Omkostningerne ved C. Ankers Reise til England er en Sag, der bør afgjøres i Norge. Fremdeles: „Att herr Anker bör så mycket mera vara öfvertygadt om H. K. H. Kronprinsens ädelmod, som högbemälte herre bebagat antaga dess son till adjutant.“