Güldencrone, Christian Frederik BREV TIL: von der Osten, Adolph Sigfried FRA: Güldencrone, Christian Frederik (1772-10-27)

8.

Fra d. s.

Til d. s.

Stockholmd. 27. Oktbr. 1772.

Det Svar, som Hr. Ancher bar faaet fra Rentekammeret angaaende bans Flødningsaffære, burde for bam være et nyt Motiv til at forlade Sverige. Ikkedestomindre bliver han stadig her, taler paa en forlegen og forvirret Maade til mig om disse Dages Rygter og forekommer os Dag for Dag mere mistænkelig.

Intet kan lignes med den Oprigtighed, hvormed jeg osv.