Güldencrone, Christian Frederik BREV TIL: von der Osten, Adolph Sigfried FRA: Güldencrone, Christian Frederik (1772-09-22)

6.

Fra Baron Güldencrone

til Grev v. d. Osten.

Stockholmd. 22. Septbr. 1772.

Chifreret Apostille.

Hr. Ancher er bleven mig end mere mistænkelig, dels ved den Udsættelse, han søger med at reise herfra, efterat han har modtaget Deres Ekscellences Skrivelse, dels ved den Skyndsomhed, hvormed han i Lørdags begav sig til Westeraas, hvorhen man da ventede Kongen. Jeg forstaar ikke, hvad der kunde bevæge ham til at tage derhen.

Jeg kan ikke indse, at der er nogen Mulighed for, at Underhandlingen om Flødningsspørgsmaalet kan lykkes. Kongen vil nu for Tiden visselig intet gjøre for os — andet end at holde os i Aande ved smukke Ord. Dette har jeg sagt Hr. Ancher, men han svarede mig, at han ganske rolig her vil afvente Underretningen om Deres Ekscellences Hensigter.